Xəbərlər

Ən mühüm komponent – sistemin sınaqdan keçirilməsi

Bütün bloklar tam performans üçün sınaqdan keçirilir. Məsələn, iç blok freonla yüklənir, onun geremetikliyi və freonun dövriyyəsi zamanı hidravlik səs səviyyəsi ölçülür. Daha sonra freon vakuum olunur və çöl bloka bağlanılır, bundan sonra 20 dəqiqə ...